Моят бележник

Полезно

Калкулатор нотариални такси

Калкулатор за нотариални такси - ориентрир за нотариалните такси,
при сделки с недвижима собственост

Местен данък  %
* Вижте таблицата ако не го знаете, и го въведете.
2.5% е примерна стойност,валидна при покупка за Столична Община
Материален интерес лв.
Декларации по чл.264 от ДОПК лв.
Нотариална такса лв.
ДДС върху нотар.такси лв.
Такса вписване лв.
Местен данък лв.
Обща сума лв.

Таксата за вписване е 0.1%, минимум 5лв.

Местният данък зависи от това дали сделката е покупко-продажба или дарение, както
и от общината в която се намира имота.

Нотариалната такса, или заплащането на нотариуса, е между 30лв. и 6000лв., като се
изчислява по нелинейна скала. За сумата до 100лв. е 30лв, за остатъка до 1000лв. се
плаща по 1.5%, до 10 хиляди - 1.3%, до 50 хиляди - 0.8%, до 100 хиляди - 0.5%, до 500 хиляди
- 0.2% и за останалите по 0.1%.
Максимумът за нотариална такса от 6000лв. се достига при около 4.5 милиона.

Сумите за двата преписа и декларацията за недължими данъци към държавата по
чл.264, ал.1 от ДОПК са малки и варират на различните места. Тук може да се включат
и малки суми за документи за семейното положение и други, както и банкови такси.
ДДС от 20% в момента се плаща само върху нотариалните такси - добавената
стойност от всички услуги на нотариуса (нотариална такса и заверка на преписи и
декларации).

Според ЗЗД при недвижима собственост, разноските по сделката се делят по равно.
Местния данък се плаща от купувача. Напълно законни са и други предварителни
уговорки.

Този калкулатор може да Ви бъде полезен за определяне на нотариалната такса и
данъците при придобиване или при прехвърляне на имот.